Season: 2020

Primary League 2020
Striker Arena
esports-icon-9-1
Ocean Kings
Japan
-
Primary League 2020
Escapium Arena
L.A. Pirates
United States
esports-icon-9-1
-
Secondary League 2020
Striker Arena
Red Wings
Canada
esports-icon-9-1
-
Primary League 2020
eSports Cafe
Draconians
Russia
esports-icon-9-1
-
Primary League 2020
K2 Cyber Court
esports-icon-9-1
Icarus Wings
Portugal
L - L
Primary League 2020
eSports Cafe
esports-icon-9-1
L - L
Primary League 2020
Shenlong Arena
L - L
Primary League 2020
Cyber Sport Arena
Draconians
Russia
esports-icon-9-1
L - L
Primary League 2020
Staples Center
esports-icon-9-1
L - L